Contact - Liên hệ

Công ty Cổ Phần BLISSO
Tầng 3, tòa nhà Indochina Park,
số 4 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao,
Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
contact@bliss.vn
“Very simply, well-being is just a deep sense of pleasantness within. If your body feels very pleasant, we call this pleasure. If your mind becomes very pleasant, we call this joy. If your emotions become very pleasant, we call this compassion. If your life energies become pleasant, we call this bliss”
- Sadhguru

BLISS FILMS