Development

Directors: Bui Van Hai
Screenwriter: Charlie Nguyen
Genre: Hành động
LOGLINE:

Một cô gái trẻ thức dậy và không nhớ về quá khứ của mình. Cô ấy phải tìm ra cô ấy là ai và tại sao mọi người lại cố gắng giết cô ấy

A young girl wakes up and do not remember her past.  She has to figure who she is and why everyone is trying to kill her


Coming Soon

Director:
Bùi Văn Hải
Screen writers:
Charlie Nguyen
Shooting Begins:
Feb 2021
Director:
Son Pham
Screen writers:
Son Pham
Shooting Begins:
Mar 2021
Director:
Nguyễn Thành Vinh
Screen writers:
Nguyễn Phi Diệp
Shooting Begins:
Feb 2021
Director:
Trương Chí Bình
Screen writers:
Diễm Thuyên
Shooting Begins:
Mar 2021
Director:
Trần Thanh Huy 
Screen writers:
Son Pham
Shooting Begins:
May 2021
Director:
Hoang Vinh
Screen writers:
Taek Lee
Shooting Begins:
Feb 2021
Director:
Son Pham
Screen writers:
Son Pham
Shooting Begins:
Apr 2021
Director:
Peter Pham
Screen writers:
Phương vỹ
Shooting Begins:
Feb 2021
Director:
LÊ BẢO TRUNG
Screen writers:
Đỗ Ngọc Trí
Shooting Begins:
Apr 2021
Director:
Neko Lê
Screen writers:
Taek Lee
Shooting Begins:
Feb 2021
Director:
Aaron Toronto
Screen writers:
Phil Wyatt & Lam ​Vissay, Aaron Toronto
Shooting Begins:
Apr 2021
Director:
Son Pham
Screen writers:
Son Pham
Shooting Begins:
Mar 2021
Director:
Trương Chí Bình
Screen writers:
Wrap Party Narrateam
Shooting Begins:
Mar 2021
Director:
Screen writers:
Shooting Begins:
Apr 2021
Director:
Trần Bùi Lộc
Screen writers:
Diễm Thuyên ​
Shooting Begins:
Apr 2021
Director:
Bùi Văn Hải
Screen writers:
Wrap Party Narrateam
Shooting Begins:
Apr 2021